en bayrak

Üroloji İstanbul Hakkında

Merhaba;

Bu internet sitesi, ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisi için güncel bilgi edinmek isteyenler için hazırlanmıştır.

Günümüzde teknolojiyle birlikte, tıbbın baş döndürücü bir hızla gelişmesi tanı ve tedavi yöntemlerini de büyük ölçüde değiştirmiştir. Bundan 5-10 yıl önceki tanı ve tedavi yöntemleri artık neredeyse kullanılmamaktadır. Biz hekimlere düşen görev yeni teknoloji ve bilgileri hızla öğrenip uygulayabilmek; güncel kalabilmeyi becerebilmek ve bu gelişmeleri hastalar ile paylaşabilmektir. Yani bir anlamda modern tıptan kopmamaktır. 

Üroloji, teknolojik gelişmelerden en çok yararlanan branşlardan biridir. Nitekim ürolojik ameliyatların birçoğu 10 yıl önce ancak hayal edilebilen yeni yöntemlerle yapılmaktadır. Prostat hastalıklarının, üriner sistem taş ve tümörlerinin tedavilerinin büyük oranda endoskopik (video kamera kullanılan) yöntemlerle yapılabilmesi, kadınlarda idrar kaçırma sorunlarının komplike cerrahi girişimlere gerek kalmadan düzeltilebilmesi, mikroskopun erkek infertilitesi operasyonlarında yer alması bu gelişmelere örnek olarak gösterilebilir.

Üroloji İstanbul ekibiÜroloji İstanbul ekibi, Prof. Dr. Tahir Karadeniz ve Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd Sevinç’ten oluşmaktadır. Prof. Dr. Tahir Karadeniz meslek hayatında yirmi beş yıla varan tecrübesinde, üroloji alanındaki gelişmelerden hiçbir zaman kopmadan, sürekli güncel kalabilmek için gerek ulusal gerek uluslar arası bilimsel etkinlikleri, teknolojik yenilikleri yakından izlemiştir. Bu amaçla üroonkolojik cerrahi (ürolojik kanser cerrahisi), endoskopik taş, tümör, prostat cerrahisi ile rekonstrüktif ürolojide, ABD, Almanya ve İsviçre gibi dünyanın önde gelen merkezlerinde çalışmalar yapmıştır. Üroloji uzmanları ve uzmanlık öğrencilerine (asistan) konferans, panel ve kurslarda birçok defa eğitmen olarak ders vermiştir. Ülkemizin en büyük ve yoğun hastanelerinden SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Üroloji Kliniği'nin direktörü olmuş olmanın getirdiği ciddi deneyimiyle beraber edindiği birikimi ile sorunlarınıza yardımcı olabilmeyi amaçlamaktadır.

Ekibimizin özellikle ürolojik kanser cerrahisinde uyguladığı modern ameliyat yöntemleri, dünyanın bu konuda en gelişmiş ülkelerinde uygulanan yöntemlerle aynı başarı ve komplikasyon oranlarına sahiptir.

Şu bir gerçektir ki; hekimin hastasına faydalı olabilmesi, hasta ve hasta yakınları ile hastalıkla ilgili detayları paylaşabilmesine bağlıdır. Hasta veya yakınları sorunları hakkında yeterli bilgiye sahip olurlarsa ideal tedavi yöntemine beraberce daha sağlıklı karar verilebilir.

Amacımız, bu sitedeki bilgiler ile üroloji branşı ile ilgili öğrenmek istediklerinize sade ve anlaşılır şekilde ulaşmanızı sağlamaktır.

Ekibimizden Görüntüler

Sağlıklı günler temennisi ile.

ok-liste-1 Prof. Dr. Tahir Karadeniz
ok-liste-1 Op. Dr. Cüneyd Sevinç