en bayrak

Sıkça Sorulan Sorular

Hastalarımız tarafından merak edilen sıkça sorulan sorulara uzman tarafından verilen yanıtlar

Prostat kanseri ve prostat büyümesi arasında bir bağ var mıdır?

Prostatın bizim ilgilendiğimiz cerrahi olarak 2 tane hastalığı vardır.

Birincisi prostatın büyümesi ve büyümesine bağlı idrar yapamama şikâyetleri, diğer ise prostatın kanseridir. Prostat büyümesi ile prostat kanseri arasında hiçbir bağlantı yoktur. Prostat büyümesini tamamen hastanın idrar sıkıntılarından kurtulması adına yapmaktayız. Prostat büyümesi ameliyatı olmuş her hasta, ileride tekrar prostat kanserine yakalanma ihtimalini diğer insanlarla aynı oranda taşımaktadır.

Prostat kanseri teşhisi için mutlaka prostat biyopsisi mi yapmak gerekir?

Prostat büyümesinden başka prostat kanseri teşhisi koyacak elimizde hiçbir yöntem yoktur. Öncelikle prostat muayenesi ve kanda PSA dediğimiz basit kan tahlili yaptıktan sonra bunlardan birinden ya da ikisinden şüphelendiğimiz takdirde prostat biyopsisi yapmak gerekir.

Prostat kanseri tanısı için PSA değeri yeterli midir?

PSA’nın normali nediri açıklamak gerekir. PSA yaşa bağlı değişen bir kan parametresidir. Genellikle Amerikan ve Avrupa üroloji kılavuzlarının yönlendirmesiyle biz hastalarımızdan PSA testini istemekteyiz. 65 yaşın altında PSA’nın üst sınırı 2,5 olarak kabul edilmektedir. 2,5’in üzerinde ya da senelik artışı 0,75 veya 1’in üzerinde artış olan her erkekten mutlaka prostat biyopsisi almak gerekir.

Prostat kanseri tanısı için biyopsi sonucu yeterli midir?

Prostat kanserini bazen ilk biyopside tanıyamama ihtimalimiz doğabilmektedir. Dolayısıyla eğer PSA yükselmeye devam ediyor ise belli aralıklarla yapılan ürolojik muayenede de prostatta bir şüphe belirirse prostat biyopsisini tekrarlamak gerekir. Ama genel olarak 3. biyopsiye gerek görülmemektedir.

Prostat ameliyatımdan sonra cinsel fonksiyonlarımda bir değişiklik olacak mı?

İyi huylu prostat büyümesinden yapılan ameliyatlarda hiçbir şekilde cinsel fonksiyonlarda bir bozulma söz konusu değildir. Ancak meni mutlak surette her türlü prostat ameliyatından sonra geriye idrar kesesinin içine akacak ve idrarla atılacaktır. Bu kaçınılmazdır. Bunun dışında ereksiyon dediğimiz sertleşmede hiçbir sorun olamayacaktır.

Prostat kanseri ameliyatı olduğum takdirde beni neler bekliyor?

Prostat kanseri ameliyatından sonra eskiden en çok korkulan sıkıntı hastanın bir daha idrarını tutamaması idi. Ancak günümüzde eğer tecrübeli bir ekip tarafından ameliyat oluyorsanız asla böyle bir şey söz konusu değildir.

İkinci bir faktör ereksiyonu sağlayan sinirlerin korunup korunmayacağıdır. Eğer cerrahi ekip ereksiyonu sağlayan sinirleri koruyabiliyorsa birtakım tıbbi yardımlarla yaklaşık 1 yıl içerisinde ereksiyon tekrar kazanılabilmektedir.

Açık prostat ameliyatı ve kapalı prostat ameliyatı kararı hangi unsurlara göre verilir?

İyi huylu prostat büyümesi için 2 tane ameliyat çeşidi vardır. Bir tanesi standart, klasik tüm dünyanın kabul ettiği endoskopik kameralı (kapalı ameliyat) TUR diye tanımladığımız ameliyattır. Diğer bir tanesi de eski bir yöntem olan açık ameliyattır. Açık ameliyat günümüzde hala yapılmaktadır. Çünkü bunun kararı prostatın ağırlığına göre verilmektedir. Üroloğun prostatın ağırlığını ölçmesi çok önemlidir. Genellikle 80-100 gr arasındaki prostatlarda, prostat büyümesinde seçilecek cerrahi yöntemin açık ameliyat olması doğru karardır.

Böbrek kanseri tedavisi için böbreğin tamamını almak şart mıdır?

Böbrek kanseri ameliyatlarında 2 tane ameliyat yöntemimiz vardır. Bunlardan bir tanesi böbreğin tamamının alınması (Radikal Nefrektomi) olarak tabir ettiğimiz ameliyat şeklidir. Diğeri ise Parsiyel Nefrektomi dediğimiz yani böbreğin sadece tümörlü kısmının alınması işlemidir. Eğer böbrekteki tümör 5 cm’den küçük ve böbreğin içindeki yeri cerrahiye uygunsa kesinlikle böbreğin tamamı alınmamakta sadece tümörlü kısmını almak yeterli olmaktadır.

Böbrekteki kist, kanserleşir mi?

Böbrekteki kistleri 4 sınıfa ayırabiliriz. Bu röntgen teknikleri ile ayrılabilmektedir. Çekilen tomografi ve MR ile değerlendirilmektedir. Ama kanser cerrahisi ile uğraşan bir cerrah kistin görüntüsünü tümör mü kist mi olduğunu kesinlikle hemen anlayabilmektedir. Kistler eğer derecelendirirsek yüksek dereceli ise kanser şüphesi olduğu takdirde sadece böbreğin o bölümünü çıkartarak sonuca gidilmektedir.

Prostat biyopsisinden sonra parmakla (rektal) muayene olmak şart mıdır?

Çoğunlukla prostat kanseri ameliyatında ne tip bir ameliyat yapacağımızı sadece elimizdeki PSA yüksekliği, biyopsinin özellikleri ve film görüntüleri ile değil, tecrübeli cerrahın parmak muayenesi ile ne tip ameliyat yapılacağına yönlenilmektedir.

Mesane kanseri ameliyatı sırasında lenf bezleri de temizlenir mi?

Mesanin alındığı radikal sistektomi olarak tabir edilen ameliyatta, ameliyatın en önemli bölümü (mesanenin alınması kadar) lenf bezlerinin temizlenmesidir. Dünyada bugün büyük merkezlerde binlerce hasta üzerinde yapılan çalışmalarda mesane kanseri ameliyatı sırasında ne kadar çok lenf bezi çıkartılırsa hastaya o kadar fayda verdiği ispatlanmıştır.

Testis kanserinin tedavisi mümkün müdür?

Testis kanseri bilindiği gibi genç erkelerde 20-35 yaşları arasında görülen bir hastalık türüdür. Kemoterapi ve cerrahinin bugünkü geldiği nokta ile testis kanserinin tamamen tedavisi %98 oranında mümkündür.

Böbrek taşı ameliyatı nasıl yapılmaktadır?

Bugün böbrek taşı cerrahisinde gelinen noktada açık ameliyat hemen hemen tarihe karışmıştır. Böbrek taşı ameliyatında kullandığımız 2 tane yöntem vardır. Böbreği delerek, cilde küçük bir delik açarak endoskopik perkütan dediğimiz yöntem ile ameliyat edilmektedir. Daha sonraki yıllarda yeni gelişen teknikte eğer böbrekteki taşların boyutu 2 cm’den fazla değil ve yeri uygun ise böbreğe hiç delik açmadan ciltte bir kesi olmadan tamamen idrar yolundan girip böbreğe yönlenerek taş kırılıp, parçalanarak temizlenmektedir. Bu ameliyata RIRS da denilmektedir.

Prostatın büyümesi nasıl önlenir?

Prostatın büyümesini önleyebilecek bir yöntem yoktur. Prostatın büyümesi hayatın doğal bir sonucudur. Prostat mutlaka büyüyecek ama herkes de farklı boyutlarda büyüyecektir ve büyüme şekli daha farklı olacaktır.

Kimler prostat büyümesi ameliyatı olur?

Özellikle idrar yolunu tıkayan hastanın hayat kalitesini bozan idrar akımında ciddi zorluklar yaratan ve böbreklerine basınç vuran yani idrar yapamamaktan dolayı basıncın böbreklere vurduğu ve böbrekleri bozmaya başladığını anladığımız bunun yanında idrar kesesinde işeyememekten (rahat idrar yapamamaktan) dolayı taş oluşan hastalara prostat ameliyatı yapmak zorundayız. Hasta doğru bir prostat ameliyatından sonra idrar sıkıntısından tamamen kurtulmaktadır.